Iepirkšanās noteikumi

Distances pirkuma līgums

Šis distances pirkuma līgums tiek slēgts starp preču pārdevēja “Safranhome” (turpmāk tekstā – Pārdevējs) īpašnieku SIA SAFRANHOME (Reģ.nr.: 40203304989 ; juridiskā adrese: Elizabetes iela 7 – 19, LV-1010; faktiskā adrese: Veru iela 6, Rīga, LV-1010; e-pasts: info@safranhome.com, tālrunis: +371 20287828)  un personu (turpmāk tekstā – Pircējs), kura veic pasūtījumu – preču iegādi interneta tirdzniecības vietnē www.safranhome.com.

Distances līgums attiecas uz visiem pirkumiem, kas veikti www.safranhome.com un tas stājas spēkā brīdī, kad pircējs ir veicis pasūtījumu tirdzniecības vietnē. Līgums paredz, ka Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Preces

Pārdevējs interneta tirdzniecības vietnē piedāvā dažāda veida interjera dizaina preces (mēbeles, apgaismojumu, dekorus, aromātus, telpu tekstilu, apdares materiālus, u.c.). Ja vien nav norādīts citādi, Pārdevējs nav tirdzniecības vietnē esošo preču ražotājs.

Preču garantija

Visu tirdzniecības vietnē pārdodamo preču īpašības ir norādītas katras preces aprakstā. Preču apraksti un parametri norādīti, balstoties uz preču ražotāju sniegto informāciju.

Precēm tiek piešķirta tās ražotāja garantija. Tām precēm, kam šāda kvalitātes garantija nav, ir spēkā tiesību aktos noteiktā garantija.

Cenas

Tirdzniecības vietnē visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Cenā ir iekļauta arī pievienotās vērtības nodokļa likme (PVN) 21% apmērā.

Pasūtījuma noformēšanas brīdī pirkuma kopējai summai klāt tiek pierēķinātas piegādes izmaksas, kas balstītas uz pēc ražotāja un piegādes pakalpojuma sniedzēja cenrāžiem.

Preču pasūtīšana un samaksa

Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā preces saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

Veicot pasūtījumu, Pircējs aizpilda pasūtījuma formu, kurā precīzi norāda savu kontaktinformāciju, kā arī izvēlēto piegādes veidu un vietu. Formā norādītie personas dati, kas nepieciešami preces piegādei, netiek nodoto trešajai personai, izņemot SIA “DPD Latvija” pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

Pēc preču komplektācijas, Pircējs veic apmaksu par pasūtījumu, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pēc apmaksas veikšanas uz Pircēja norādīto e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts  apstiprinošs e-pasts, kas apliecina, ka pasūtījuma pieteikums ir saņemts. E-pastam ir tikai informatīvs saturs, uz to atbildēt nav nepieciešams.

Pasūtījumu Pircējs var veikt jebkurā sev ērtā diennakts laikā. Pasūtījuma apstrādi un komplektēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, brīvdienās un svētku dienās pasūtījumu apstrāde netiek veikta. Pasūtījuma apstrāde tiek uzsākta, līdzko maksājums par Pircēja veikto pirkumu ir ieskaitīts Pārdevēja kontā.

Preču piegāde

Preču piegāde tiek veikta visā Latvijas teritorijā.

Precei, kas ir Pārdevēja noliktavā, piegāde tiek nodrošināta divu līdz piecu darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas brīža. Ja prece nav noliktavā un tā tiek pasūtīta no ražotāja, preču piegādes laiks ir no divām līdz sešām nedēļām. Preču piegādes laiks katram ražotājs ir atšķirīgs un tas ir norādīts katras preces aprakstā.

Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītajā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību.

Preču saņemšanas brīdī Pircējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte vai autovadītāja apliecība).

Pieņemot preci, Pircējam ir vēlams pārliecināties, ka prece nav bojāta un atbilst pasūtītajam.

Ja Pircējs konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts, to noteikti ir jānorāda piegādes dokumentā. viņam tas obligāti ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

Atteikuma tiesības

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” pircējam ir tiesības atteikties no preces vai to samainīt 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nenorādot iemeslu.

Atteikties no preces vai samainīt iespējams, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli, kurā jānorāda, vai preci vēlaties samainīt vai saņemt atpakaļ naudu par pirkumu. Pārskaitījums tiks veikts uz kontu, no kura tika veikta pasūtījuma apmaksa. Naudas atgriešana notiek 14 dienu laikā no preču saņemšanas dienas. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir nekavējoties pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas uzsākt preces atgriešanas procesu Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces samainīšanu vai atgriešanu Pārdevējam, sedz Pircējs.

Ja preces ir sakomplektētas nepareizi, Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā tās apmainīt, aizpildot atgriešanas veidlapu. Piegādes izdevumus šajā gadījumā sedz Pārdevējs.

Ikvienam Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža, vienojoties ar Pārdevēju, samainīt preces pret citām precēm, ja tādas Interneta veikalā ir pieejamas un ja:

  • Prece nav lietota, preču iepakojums ir saglabāts un nav bojāts;
  • Pircējam ir preču pavaddokumenti un preces ir pilnā komplektācijā.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības gadījumā, ja:

  • Pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • Pasūtītās preces ir izgatavotas un piegādātas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • Preces pēc piegādes ir sabojātas;
  • citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā un tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, iekļaujot lietošanas instrukciju un citus ar preci saistītos dokumentus.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā [saite uz privātuma politiku].